Nytt företag startar i Stenungsund : Boginja AB

Boginja AB ska jobba med att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".

Redan kund? Logga in här