Nytt företag startar i Stenungsund : Simson In West AB

Simson In West AB, som har sitt säte i Stenungsund, ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, äga och förvalta fast egendom".

ANNONS

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 19 januari.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Företrädare är Simon Gunnarsson, 26 år, som är styrelseledamot samt Birgitta Gunnarsson, 57 år, som är styrelsesuppleant.

Simson in West AB

Full verksamhetsbeskrivning för Simson In West AB: "Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet."

nybildat bolagJörlanda
Gunnarsson, Simon Erik GunnarJörlanda
Gunnarsson, Anna-Maria BirgittaJörlanda
ANNONS