Nytt företag startar på Orust: Sksk Ekonomisk Förening

Företaget uppger att det ska "föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen på följande sätt: anlägga, äga, förvalta och hyra ut sportanläggningar och förenlig verksamhet i syfte att främja motionsidrott."

Redan kund? Logga in här