Nytt företag startat: Tj Fastigheter Tjörn AB

Bolaget uppger att det ska "bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter, bärgningstjänster, transporter samt fordonsuthyrning och därmed förenlig verksamhet."