Nytt konsultföretag startar i Stenungsund

Den 8 februari registrerades det nya bolaget Improvementor Sweden AB hos Bolagsverket.

ANNONS

De har sitt säte i Stenungsund och verksamheten ska vara "ingenjörskonsultverksamhet inom industri samt driva annan".

Företagets aktiekapital är 50 000 kronor.

Styrelseledamot är Emil Erlandsson, 46 år. Styrelsesuppleant är Bo Erlandsson, 76 år.

IMPROVEMENTOR SWEDEN AB

Fullständig verksamhetsbeskrivning för Improvementor Sweden AB lyder: "Bolaget skall bedriva ingenjörskonsultverksamhet inom industri samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom, värdepapper och fastigheter samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare köpa och sälja rättigheter och utöva finansieringsverksamhet samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare spela in, producera och ge ut musik och litterära verk samt driva annan därmed förenlig verksamhet."

nybildat bolagJörlanda
Erlandsson, Bo Emil RobertJörlanda
Erlandsson, Bo EvertStora Höga
ANNONS