11 ton viltfisk har fiskats upp ur Grindsbyvattnet

11 ton vitfisk, i första hand brax, har fiskats upp ur Grindsbyvattnet. Förhoppningen är att reduktionsfisket på sikt ska leda till att miljön i den övergödda sjön blir bättre.

ANNONS
|

Grindsbyattnet i Myckleby mår inte bra. Övergödningen från kringliggande jordbruk och avlopp har lett till att det finns alldeles för mycket näring i bottenslammet. För mycket näringsämnen leder till ökad tillväxt av växtplankton.

- Det kan även finnas andra källor än jordbruk och avlopp men vi vet inte, säger Andreas Höglind, projektledare i Orust kommun.

Under sensommaren och hösten har Orust kommun provat reduktionsfiske i Grindsby. Det är ett intensivt fiske som ska minska bestånden av fisk som livnär sig på djurplankton eller bottendjur, som braxen. På så sätt blir braxen som bidrar till övergödningen färre och rovfiskar som gäddan får bättre förutsättningar. Målet var att fiska upp 20 ton brax.

ANNONS

-Vi har fått upp 11 ton vitfisk, i första hand brax. Tanken var 15-20 ton med på grund av olika orsaker, bland annat genom att projektet kortades ned en månad, har vi inte hunnit med i den utsträckning vi önskat, säger Andreas Höglind.

Projektet har kantats av ett par problem. Den trål som användes var felkonstruerad och behövde sändas iväg för reparation.

- Fiskarna kunde rymma från botten av trålen, vilket givetvis inte var bra. Leverantören ordnade problemet men vi var utan trål i en månad vilket gjorde att vi inte kunde fiska i den omfattning vi önskat.

Den varma hösten har lett till att fiskarna är svårare att få tag på. Vid kallare temperaturer samlas fiskarna i stim och är då lättare att få tag på, via den trål som använts. Under december har vattnet blivit kallare och fångsten större. Projektet med reduktionsfisket drivs i nära samarbete med 8 Fjordar. De fick vid en av fisketurerna i vinter upp 600 kilo fisk. Mellan 1 september och siste november har de dragit upp totalt 11 ton fisk.

Merparten av fisken har blivit fiskmjöl men 300 kilo har blivit människomat och lika mycket har blivit djurfoder. En del har lämnats till jägare för att läggas i en åtel.

- All fisk som dragits upp har på något sätt kommit till användning. Det fiskmjöl som tillverkas av braxen blir även det djurfoder.

Att vattnet lider svårt av övergödning märks tydligt på de fiskar som dragits upp. Det märks på att vitfisken är fler och mindre än normalt, inte genom att de innehåller mer fosfor och kväve än vitfisk i en frisk sjö.

- Mängden fosfor och kväve är hur mycket näring vi direkt avlägsnar från sjön genom fisket. Men den största nyttan får man genom mindre bökning i botten, som frigör näringen där, och genom att vitfisken inte äter upp lika mycket djurplankton längre. Det gör att djurplanktonen kan äta mer växtplankton och på så sätt minska grumling, syrefria bottnar och algblomning.   

Mätningar har gjorts i fångsten, det har kunnat mätas upp 88 kilo fosfor och 275 kilo kväve i de fiskar som plockats upp. Om reduktionsfisket har givit någon effekt på miljön i Grindsby återstår att se. Vattenanalyser har gjorts och den båt som används vid fisket har ekolod för att se hur mycket brax det finns kvar, om beståndet minskat som planen var.

- Vi kommer även att mäta siktdjupet i sjön till sommaren. Vi vill se hur grumligt det är nu jämfört med innan vi började fiska.

Fisket har skett i hela Grindsbyvattnet och än är det inte slut. Projektet har tre veckor kvar att fiska. Utfisket kommer att fortsätta hela 2021, men inte lika intensivt som under hösten. Andreas har en förhoppning att vid behov kunna fortsätta kommande år, liknande projekt i andra delar av landet har pågått under tre års tid. Pengar finns för att kunna utvärdera hur väl fisket slagit ut.

-Det är först till sommaren vi vet om reduktionsfisket har givit någon effekt på vattenmiljön i Grindsby.

Erika Olofsson

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

ANNONS