Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Tina Augustsson
Bild: Tina Augustsson

Dags för kyrkoval: Så funkar det

Söndagen den 19 september är det dags för kyrkoval. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år rösta om vilka de vill ska styra kyrkan de kommande fyra åren.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer: kyrkofullmäktige, stiftelsefullmäktige och kyrkomötet.

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns lokalt, till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Stiftsfullmäktige är i sin tur Svenska kyrkans 13 olika olika stifts högsta beslutande organ. De olika stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom olika områden, som till exempel kyrkoantikvariska frågor vid renovering av en kyrka.

Högsta beslutande organ

Kyrkomötet är slutligen Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Här beslutar man om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

De som vill rösta i kyrkovalet kan göra detta från valfri ort i Sverige. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och fyllt 16 år senast på valdagen är också välkomna att rösta, till skillnad från vid övriga val i Sverige då man måste vara minst 18 år.

Olika nomineringsgrupper

En annan viktig skillnad sedan staten skildes från kyrkan år 2000 är också att benämningen politiska partier inte längre förekommer i kyrkovalet, utan medlemmarna röstar nu i stället på så kallade nomineringsgrupper. Dessa har mer eller mindre tydlig ideologisk koppling till sitt ursprungliga parti i allmänna val.

Nomineringsgrupper och kandidater ansvarar för sin egen kommunikation med väljarna. Stift och valnämnder kan också ge information om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i respektive valkrets. Det går också att själv söka i Svenska kyrkans grupp- och kandidatvisning över vilka som ställer upp i respektive stift, kommun eller församling.

I det lokala valet till kyrkofullmäktige på Orust finns sju alternativ:

Församlingens väl i Orusts pastorat

Kyrklig enighet i Orusts pastorat

Kyrka och gemenskap i Orusts pastorat

Kyrka på väg i Orusts pastorat

Kyrkligt samarbete i Orusts pastorat

Levande kyrka i Orusts pastorat

Sverigedemokraterna

I det lokala valet till kyrkofullmäktige I Stenungsund finns fyra alternativ:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

POSK – Politiskt obundna i Svenska kyrkan

Sverigedemokraterna

Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA)

I det lokala valet till kyrkofullmäktige på Tjörn finns tre alternativ:

Centerpartiet

POSK – Politiskt obundna i Svenska kyrkan

Socialdemokraterna