Vaccinering mot covid-19.
Vaccinering mot covid-19. Bild: Malin Strandberg

Folkhälsomyndigheten varnar för ny coronavåg

Smittspridningen av covid-19 väntas fortsätta öka och kan nå samma nivåer som förra vintern. Det skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

ANNONS
|

Folkhälsomyndigheten har två olika scenarier där båda visar på en fortsatt ökning av fall. I båda uppskattningarna väntas toppen i mitten av januari.

– Även om det finns en osäkerhet i scenarierna så är en möjlig utveckling att den kraftiga smittspridningen ökar i ytterligare några veckor innan vi når en topp. Det innebär att det bör finnas en beredskap för en fortsatt ökad belastning inom vård och omsorg liksom i samhället i stort för en ökad sjukfrånvaro på grund av covid-19, säger avdelningschef Sara Byfors, i ett pressmeddelande.

Nivåer som förra vintern

Bedömningen är att smittspridningen kommer att nå liknande nivåer som när virusvarianten omikron fick spridning för ungefär ett år sedan. En sådan utveckling kan sätta hög press på vården, skriver de:

ANNONS

Det kan innebära att antalet patienter som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 ökar till liknande nivåer som i januari och februari 2022.

FHM:s två scenarier

De två scenarierna skiljer sig åt genom att beräkningarna gjorts utifrån olika antaganden om smittsamheten:

Scenario 0: Smittsamheten fortsätter att vara på samma nivå som idag.

Scenario 1: Smittsamheten ökar med 10 procent. Faktorer som kallare väder och ökade kontakter inomhus påverkar.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

I scenarierna har man antagit att muterade virusvarianter med förmåga att undvika immunförsvaret kommer att dominera smittspridningen i Sverige fortsatt.

– Jag vill understryka vikten av att stanna hemma när man är sjuk, och att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom, säger Sara Byfors i pressmeddelandet.

ANNONS