Kälkerön blomstrar tack vare Anne och Bengt

I stugan hos ”Viktor på Kälkeröa” känns det som tiden stått still. Varsamt renoverat är den lilla stugan. Lika varsamt har strandängen fått sin forna glans, tack vare Anne och Bengt Hermanssons engagerande arbete.

ANNONS

Kälkerön visar sig från sin bästa sida denna soliga julidag. Denna lilla ö är en av de större öarna i Stigfjorden. Kälkerön ligger i Tjörns kommun, men ändå inte långt från Lyr.

Anne och Bengt Hermansson från Lyr är tillsynsmän på Kälkerön för Västkuststiftelsen. De bjuder på en saltstänkt båtfärd ut till den lilla ön, en ö där landskapet lockar med både klippor och öppna fält. Ön har flera naturhamnar, och är mycket välbesökt sommartid.

För 18 år sedan då Bengt och Anne tog över skötseln för stiftelsen var det inte lika vackert som i dag, då hade naturen tagit över ön.

– När vi tog över skötseln var ön nästan igenväxt av sly. Vi har fått arbeta med att röja, dika ur och varsamt plocka fram ön från allt sly, berättar Anne.

Ett bostadshus finns på Kälkerön, på den del av ön som ägs av Västkuststiftelsen. Här bodde Viktor Andersson med sin hund fram till 1970-talet. Annat var det vid sekelskiftet, då bodde det som mest 18 personer på ön. Viktors hus har varsamt renoverats av Anne och Bengt som kört virke och taktegel till ön på sin färja. Inne i huset finns i dag flera foton av Viktor, som var en riktig tusenkonstnär.

Viktors hus är en riktig pärla, med utsikt över viken. Till ön har det aldrig dragits någon el och telefon fick Viktor först på 1950-talet. Viktor var trädgårdsintresserade och ympade olika sorters äpplen på samma träd. Träden står kvar i trädgården, därifrån det är en hänförande utsikt över vattnet.

– Här på strandängen var det igenvuxet. Vi har sakta fått arbeta oss fram för att varsamt restaurera ön. Betesdjuren släpptes på omedelbart som hjälp till vår röjning och de är våra främsta betesröjare. Men allt är inte smakligt att äta för dem, därför måste man också gå in maskinellt, sedan kommer det mycket nya skott efter en röjning. Vi fann en jordkällare vid Viktors hus som var så övervuxen att den inte gick att skönja bakom allt sly, säger Bengt.

Motorsåg, röjsåg och betesputsar har varit familjen Hermanssons främsta hjälpmedel.

– Djuren har vi för att hålla kulturlandskapet öppet, de har gjort ett enormt arbete här. Fåren, getterna och nötboskapen äter olika sorters grödor. De trampar ned och luckrar upp. Sedan vi släppte djuren här har många arter av växter återkommit till ön.

Familjens elva getter ligger för dagen och solar på en klippa. För tillfället är fåren flyttade med familjens färja och väntas tillbaka till ön om några veckor, annars går de och sköter om naturen, håller markerna öppna då de äter både blad och blommor som sly och buskar.

Kälkerön bjuder på en variationsrik miljö. Kala klippor och hällmarker dominerar men här finns även gräshedar, dalgångar och torrängar. Stora delar av ön är mosaikmark. Ön är uppdelad i två delar. Vid Nordhamnen välkomnar Kälkerögubben, en gubbe som inlandsisen skapat i ett klippblock. Sydhamnen är en skyddad och välbesökt naturhamn. Anne och Bengt guidar vant runt på ön, visar skiftningarna i naturen, berättar om sötvattenskällor, trädgårdar på ön, näckrosdammen och om det rika växtlivet som de båda värnar om.

Båda har ett genuint intresse för naturvård. Djurbesättningen som går på ön är ekologiskt certifierade. De båda värnar om miljön, om naturen och att bevara och underhålla. Sonen Andreas med familj hjälper gärna till på ön.

– Nästa generation är ju nödvändig, annars har ju vi jobbat i onödan. Det är en ynnest att få arbeta som vi gör, med djuren, husen och naturen.

Anne har fått Thordén-stiftelsens miljöstipendie för arbetet som hon och Bengt gemensamt utför på ön. Miljöstipendiet som är på 50 000 kronor har de fått för arbetet att hålla markerna öppna med ekologiska metoder.

– Det är så klart oerhört roligt att bli uppmärksammad på detta vis, för något som vi båda verkligen brinner för.

Erika Olofsson

0303-72 82 29

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Thordénstiftelsens motivering

”Anne Hermansson har genom kraftfull och ihärdig opinionsbildning medverkat till att säkra resurser för vård av kulturlandskapet och den biologiska mångfalden i Bohusläns skärgård. Anne verkar även i den praktiska naturvärden genom att tillsammans med sin man vidmakthålla det öppna landskapet i naturreservatet Kälkerön i Stigfjorden med traditionella och ekologiska metoder”

ANNONS