Klädesholmens vaga rasade

På påskafton rasade Klädesholmens påskevaga. Sofia Svanqvist och hennes familj blev vittne till hela händelsen.