Kustbevakningen kommer granska båtarnas bränsle

Fritidsbåtar måste tankas med beskattat omärkt bränsle. Från och med i år kommer Kustbevakningen att göra fysiska kontroller för att se till att privatpersoner inte missbrukar de skattelättnader som är tänkta för näringslivet.