Från 1 februari försvinner servicen med återvinningssäcken, istället går det att boka med företaget TMR om separat hämtning, samma dag stängs Timmerhults återvinningscentral, säger chef för affärsdrivande verksamhet Björn Martinsson
Från 1 februari försvinner servicen med återvinningssäcken, istället går det att boka med företaget TMR om separat hämtning, samma dag stängs Timmerhults återvinningscentral, säger chef för affärsdrivande verksamhet Björn Martinsson Bild: Erika Olofsson

Ny möjlighet att få återvinning hämtad vid dörren

Den omtyckta återvinningssäcken försvinner i februari, men nu presenteras en annan lösning. Orustborna kan även fortsättningsvis kan få förpackningar hämtad vid dörren.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Den 1 februari tar Remondis vid efter Fraktkedjan. Samtidigt försvinner den omtyckta ÅV säcken, återvinningssäcken, där hushållen på Orust har kunnat lämna plast, metall och papp.

- Många har trott att det är en service som Orust kommun haft och som vi nu valt bort, men så är det inte. Återvinningssäcken, har aldrig varit ett kommunalt ansvar utan en service som Fraktkedjan erbjudit sina kunder, säger Björn Martinsson, chef för affärsdrivande verksamhet i Orust kommun.

Fraktkedjan AB tog över uppdraget med hushållshämtning efter SRAB, Stenungsund Renhållningssällskap AB, år 2014. I samband med uppdraget tog de över den extra tjänst den tidigare entreprenören erbjudit, ÅV-säcken, där det föreligger ett producentansvar för att samla in förpackningsmaterial och tidningar.

Insamling av förpackningar och tidningar hanteras just nu på regeringsnivå för att ta fram ett nationellt system kring fastighetsnära insamling.

Många Orustbor har reagerat då informationen om ÅV säckens frånfälle kom ut. På sociala medier har inläggen varit många och det har förts fram oro att återvinningsgårdarna i framtiden kommer att bli överbelamrade med papper, plast och metall. Det har även lyfts fram oro för att det som lämnats i återvinningssäcken lämnas i naturen.

- Vi har haft många påringningar till kommunen om detta.

Nu står det klart att Remondis kommer att erbjuda en alternativ lösning med kärl för insamling av förpackningar och tidningar, men endast mot flerbostadshus. För privatpersoner kommer företaget TMR att erbjuda en liknande tjänst, som är helt gratis för hushållen.

- Vi har en längre tid arbetat för att finna en alternativ lösning och kan nu presentera TMR. De kan erbjuda en tjänst som påminner om ÅV säcken där privatpersoner kan ansluta sig för att få förpackningar hämtade hemma vid dörren. Tjänsten är helt gratis men man måste anmäla sig, det blir ingen hämtning per automatik.

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig från 1 februari. Allt är kostnadsfritt och den som anmäler sitt hushåll får ett startkit då avtal tecknas. När behållarna och påsarna är fyllda får fastighetsägaren anmäla detta till TMR som då åker ut och hämtar materialet. Fem insatspåsar hämtas kostnadsfritt vid ett och samma tillfälle. Större förpackningar som inte ryms i påsarna får lämnas vid någon av återvinningscentralerna. TMR samarbetar med ett distributionsföretag som kommer att åka runt och hämta materialet.

1 februari stängs Timmerhults återvinningscentral, återvinningsgården på utsidan kommer att vara kvar. Det är i dag bekymmer med översvämningar vid högt vattenflöde vid gården.

- Vi snyggar till området, försöker få bukt på översvämningsproblematiken, tar bort ramper och container. Remondis ska hyra området där Timmerhultcentralen är i dag, för att ha personallokal och plats för fordon där.

Erika Olofsson

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

 

ANNONS