”Att andas salt och tång är en given sommargrej”

Hon har bott och levt stora delar av sitt liv i Indien, och längtar dit så fort hon landar på svensk mark. Idag bor Malin Mendel, SVT:s Indienkorrespondent i Stockholm men Västkusten i allmänhet och Tjörn och Orust i synnerhet har en särskild plats i hennes hjärta.