Beslutet: Tvets förskola läggs ner

Tvets förskola kommer att läggas ned. Hyresavtalet sägs upp vid hyrestidens utgång siste december 2027.
– Det finns inget som är så svårt som att lägga ned en skola eller en förskola, säger Britt-Marie Andrén Karlsson (S)