Ellösparken nekas bidrag till ny pelletspanna

Noll kronor. Det föreslås ideella föreningen Ellösparken tilldelas i investeringsstöd från Orust kommun. Drygt 900 000 kronor fördelas totalt, men till Ellös kommer inget.
– Vi måste byta ut vår värmepanna, säger Åke Knutsson, ordförande i föreningen.