EU bidrar till 400 laddställen för båtar mellan Göteborg och Oslo

400 laddpunkter för elbåtar – från Göteborg i söder upp till Oslofjorden och Kristiansand i norr. Ett svensk-norskt projekt har nu beviljats EU-stöd. Tanken är att fritidsbåtarna ska gå från fossil drift till eldrift.