Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Förening i Nösund vill ha sänkt hastighet – ber kommunen om hjälp

Det går lite för fort genom Nösund. Bilarna är många och hastigheten ofta hög.
– Under senare år har den tunga trafiken ökat mycket, lastbilarnas GPS visar att vägen genom Nösund är kortast till Mollösund. Då väljer chaufförerna den, säger Bengt Thompson, aktiv i Föreningen Nösund.

Genom hela Nösunds samhälle går väg 740 som fortfarande kallas ”nya vägen” trots att den byggdes på 1950-talet, delar av vägsträckan är så gammal som från 1895. Vägen är smal och krokig och saknar bredare vägren och gångbana. Föreningen Nösund har i många år lyft trafiksäkerhetsfrågan både med Orust kommun och med Trafikverket och har nu gjort så ytterligare en gång.

– Vi har satt ihop en skrivelse till både kommun och Trafikverk där vi beskriver situationen i samhället. I skrivelsen så lämnar vi förslag på förbättringar och lyfter upp de brister som finns längs vägen, säger Bengt Thompson, aktiv i föreningen.

Många utfarter

Nösundsvägen är smal och på båda sidor vägen finns det hus, murar, berg och bäck. Det finns cirka 20 utfarter till vägen i centrala delen av samhället och ett antal mindre vägar som ansluter, från korsningen mot Boxvikstunneln.

– Vi är inte emot trafik i samhället men det måste gå att få ner hastigheten på något sätt. Vägen måste vara trafiksäker för bilister och för gående. Som det är i dag är det inte tryggt att promenera längs med vägen, många går för att ta sig till badet och mot Boxvik.

Bengt lyfter problemet med trafiken där det knappt finns några vägkanter för bilisterna att köra ut på vid möte.

– Jag ser från mitt hus hur tung trafik pumpar ut svaga vägkanter mot bäcken. Risken finns att vägkanterna inte håller för tyngden utan ramlar ner.

Tung trafik tar annan väg

Föreningen Nösund har flera gånger lyft trafiksituationen med politiker och tjänstepersoner. Vid den senaste kontakten med kommunens trafikingenjör fick föreningen i uppdrag att skriva upp var problemområdena finns och om föreningen har förslag på förbättringar.

Föreningen har nu gjort en lista där de föreslår sänkt bruttovikt på grund av den smala vägen, det skulle göra att tung trafik måste ta en annan väg. De vill även se en sänkt hastighet från kapellet mot samhället och en sänkt hastighet från dagens 40 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen.

– Det är mycket som skulle kunna göras för att sänka hastigheten, en avsmalnande väg på vissa partier och en förlängd trottoar uppför backen längs med nya vägen.

En gång- och cykelbana står högt upp på önskelistan, likaså en tryggare miljö genom tunneln till Boxvik, här föreslås även ökad belysning. Det planeras för ytterligare 40 bostäder strax öster om Nösund, det kommer enligt föreningen, att öka trycket på vägen genom samhället.

Kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S) har varit i kontakt med föreningen och diskuterat vägfrågan med dem.

En viktig fråga

– Vår trafikingenjör håller en dialog med Föreningen Nösund och har tagit till sig de synpunkter som de skickat till kommunen.

Enligt kommunalrådet är trafiksituationen i det lilla samhället något som lyfts upp i diskussioner med föreningen under en tid.

– Detta är absolut en viktig fråga. Vi ska göra det vi kan som kommun. Vägfrågor och speciellt hastigheter genom samhällen är viktiga livskvalitetsfrågor, både gällande trygghet och buller. Man måste kunna röra sig i samhället utan att riskera att bli påkörd. Sänkt hastighet hjälper dessvärre sällan om man inte kombinerar det med fysiska hinder som till exempel vägbulor eller ett avsmalnat vägparti.


Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på ST-tidningen i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.