Fåglarna har hittat till Glädjefrid tack vare nylagd våtmark

Korna ville inte gå ut eller beta på den vattensjuka betesmarken. I dag är en vacker våtmark iordningställd i hagen och kor och hästar har fått sällskap av ett rikt fågelliv.
– Mitt mål är att hagen inte bara ska bli samlingsplats för djurlivet utan även för människor som vill vandra i naturen och ta del av det rika djurliv vi har här i Glädjefrid, säger Susanne Brune.