Maria Björner Brauer på Västtrafik ska arbeta fram en ny "flexibel biljett".
Maria Björner Brauer på Västtrafik ska arbeta fram en ny "flexibel biljett". Bild: Lasse Edwartz och Thomas Harrysson

Fler vill jobba hemma – Västtrafik ska ta fram ny flexibiljett

Västtrafik fick under 2020 ett inkomstbortfall på 1,2 miljarder kronor. Samtidigt väntas vi inte resa på riktigt samma sätt efter pandemin som före. Nu ska Västtrafik ta fram en ny typ av biljett för att locka tillbaka resenärerna.

ANNONS

Kollektivtrafiknämnden gav under torsdagens sammanträde Västtrafik ett skarpt uppdrag: ta fram ett förslag på en mer flexibel biljett, ett slags mellanting mellan en enkelbiljett och ett månadskort. Den här typen av biljett har det länge funnits ett behov av, menar Jörn Engström, kollektivtrafikstrateg på Västra Götalandsregionen.

– För de resenärer som inte åker så sällan att de köper en enkelbiljett men inte heller så ofta så att det lönar sig med ett månadskort, menar han.

Hemarbete – även efter pandemin

Anledningen till att frågan tas upp nu handlar såklart om pandemin, och framförallt hur resandet efter pandemin väntas bli. Genom dialog med resenärer har Västtrafik fått signaler om att somliga kommer vilja arbeta hemifrån åtminstone ett par dagar i veckan även efter att restriktionerna har lyfts.

– Det blir andra resandemönster och det gäller att kunna möta dessa behoven, menar Björn Thodenius (M), kollektivtrafiknämndens förste vice ordförande.

Kraftigt reducerad trafik med Västtrafik under pandemin:

Under 2020 såldes cirka 740 000 periodbiljetter.

Motsvarande för 2019 är 1 250 000, en minskning med 40 procent mellan 2020 och 2019.

Under 2020 återlöste cirka 6 000 kunder periodbiljetter.

Utöver pandemin har två andra faktorer kraftigt påverkat bolagets intäkter det senaste året enligt bolaget; dels att Göteborgs subvention togs bort i augusti 2019 vilket anses ha fått en direkt prishöjande effekt på periodbiljetter för Göteborg och dels att 70 zoner blev tre stycken i slutet av 2020.

Källa: Västtrafik

Omkring 40 procent av resandet med Västtrafik har gått ner under pandemin, vilket inneburit ett bortfall gällande biljettintäkter på 1,2 miljarder kronor under fjolåret.

– Det är väldigt, väldigt allvarligt. Vi har ett uppdrag att bidra till ett ökat hållbart resande och vi gör allt vi kan för att lyckas med det. Det är klart att det här är ett hårt slag för den möjligheten, menar Maria Björner Brauer som är enhetschef på försäljning och marknad på Västtrafik.

”Viktigt att tänka brett”

Att ta fram ett mellanting mellan ett periodkort och enkelbiljett är en del i att locka tillbaka tåg- och bussresenärerna. Hur biljetten kommer att se ut återstår dock att se.

– Vi vill inte sitta med alltför många säkra svar och tvärsäkra lösningar för tidigt. Det är viktigt att tänka brett. Det finns ett behov av en flexibel biljettlösning och vi har lagt ner ett stort jobb med att förstå vad våra kunder behöver, säger hon.

Målet är att börja använda nya biljetten under 2022.

– Det är den bortre gränsen men vi hoppas att det ska kunna komma igång tidigare, menar Björn Thodenius.

ANNONS