Flera politiker i STO vittnar om hat och hot

Enligt Brottsförebyggande rådets senaste undersökning utsattes mer än var fjärde förtroendevald för trakasserier, hot eller våld under 2020. ST-tidningen ställde frågan ”Har du upplevt obehag/hot eller hat som kommunpolitiker under denna mandatperiod?” till en företrädare för varje parti i STO-områdets tre kommunfullmäktige. Här är svaren.

Redan kund? Logga in här