Flera satsningar i budgeten på Orust – men fackförbunden är oeniga

Ytterligare skattesänkning och satsningar inom äldreomsorg och förskola föreslås i det budgetförslag som majoriteten på Orust lagt fram. Mer personal till fritidsgårdar, fria resor både för ungdomar och seniorer och investeringsstödet till föreningar ska höjas är förslag på insatser.