Förslaget: Orust kan få gratis busskort för seniorer

Från i vår kan alla Orustbor över 70 år få åka buss gratis. Orust kommun föreslås införa seniorkort som gäller dygnet runt.
– Det är något som efterfrågats länge av våra seniorer, säger kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S).