Här växer nya reningsverket i Ellös fram

Cirka 180 miljoner kronor är kontraktssumman för reningsverksbygget i Ellös, en stor investering som är nödvändig för Orust kommun.
– Vi har inget val, vi måste bygga om för att klara kravet på kväverening. Bygger vi inte om Ellös avloppsreningsverk nu, hade vi, förr eller senare, varit tvungna att bygga om alla övriga sex reningsverk i kommunen och det hade blivit väldigt dyrt, säger Tony Karlsson, driftledare vid Orust kommun.