Trafikverket inte ser några möjligheter till några större satsningar på leden i den nya åtgärdsvalsstudien för länsväg 160 mellan Stora Höga och Skåpesund.
Trafikverket inte ser några möjligheter till några större satsningar på leden i den nya åtgärdsvalsstudien för länsväg 160 mellan Stora Höga och Skåpesund. Bild: Annika Sahlin Ottosson

Inga stora trafikprojekt på Tjörnbroleden

Det blir inga satsningar på större åtgärder på Tjörnbroleden de närmaste åren utan endast mindre förbättringar mellan Stora Höga och Skåpesund. Flaskhalsen Källösundstunneln och bron blir kvar som i dag i många år framåt.

ANNONS

Det här förklarade Trafikverkets projektledare Caroline Karlsson som presenterade den i stort sett färdiga åtgärdsvalsstudien för länsväg 160 över Tjörnbroarna vid ett möte med kommuner och företagare i Skärhamn på måndagskvällen. Hon konstaterade att Trafikverket inte ser några möjligheter till några större satsningar på leden i den nya åtgärdsvalsstudien för länsväg 160 mellan Stora Höga och Skåpesund.

– Vi kan inte heller bredda Stenungsöbron då den inte klarar den ökade belastningen, och vi ser i dag inte några möjligheter att på kortare sikt satsa på den stora flaskhalsen nämligen Källösundstunneln med dess låga tak eller en breddning av Källösundsbron. Tunneln är ett uppenbart trafiksäkerhetsproblem men det hjälper inte. Det finns heller inga möjligheter att bygga ett andra tunnelrör i dag.

Förbättringar mellan Stora Höga och Myggenäs

Det man nu föreslår i studien är mindre trafikförbättrande åtgärder mellan Myggenäs och Skåpesund så att hastigheten där kan höjas till 80 km/h.

Det handlar om att räta ut kurvor, siktförbättringar och breddningar av vägen på den sträckan och detta för en kostnad av 61,8 miljoner. Man vill också förbättra sträckan mellan Nösnäsmotet och Myggenäs med ny beläggning över broarna och bättre skyltning på vissa områden.

Trafikverket lämnar också en del rekommendationer som att förbjuda någon vänstersväng på sträckan vid Sundsby, en planskild gång- och cykelväg vid Myggenäs, en hållplats närmare Myggenäs centrum och en bättre vattengenomströmning vid Sundsby kile.

Ny studie över Orustbro

Samtidigt konstaterade Trafikverket att man ska göra en ny åtgärdsvalsstudie där man ska titta på både en kommande Orustbro och åtgärder på Tjörnbroleden.

Inte heller vid Nösnäsmotet kommer det att ett bli några större åtgärder de kommande åren utan det enda som kommer att göras är att bygga ett busskörfält från Stenungsund direkt upp på Stenungsöbron, ett projekt som beräknas kosta cirka 15-20 miljoner kronor.

Stefan Svedhem, infrastrukturutredare i Stenungsund, framhöll att en satsning på Bohusbanan mellan Göteborg och Stenungsund är en central fråga för att få fler att resa kollektivt.
Stefan Svedhem, infrastrukturutredare i Stenungsund, framhöll att en satsning på Bohusbanan mellan Göteborg och Stenungsund är en central fråga för att få fler att resa kollektivt. Bild: Lasse Andrée

– På lite längre sikt finns förslag om att förbättra trafiksäkerheten vid Nösnäsmotet med en tunnel under järnvägen och en bro i motet, allt för att göra motet trafiksäkrare, berättade Stefan Svedhem, infrastrukturutredare, Stenungsunds kommun.

Dyrt att bygga om Nösnäsmotet

En total ombyggnad och förbättring av Nösnäsmotet skulle kosta cirka 750 miljoner och det projektet finns det inte plats för i den regionala planen i dag.

Man kommer nu att samstudera ett framtida Nösnäsmot och en cirkulationsplats vid Myggenäs korsväg eftersom bägge projekten påverkar varandra.

Carina Johansson från Orust kommun konstaterade att vid årsskiftet 2023-2024 kommer en åtgärdsvalsstudie för en ny Orustbro att presenteras. Den är betald av STO-kommunerna och ska bland annat studera möjligheterna att delfinansiera bron med färjepengar:

– Vi ska undersöka olika alternativ till finansiering.

Carina Johansson från Orust kommun informerade om arbetet med en åtgärdsvalsstudie för en ny Orustbro. Vid årsskiftet 2023-2024 ska den kunna vara klar.
Carina Johansson från Orust kommun informerade om arbetet med en åtgärdsvalsstudie för en ny Orustbro. Vid årsskiftet 2023-2024 ska den kunna vara klar. Bild: Lasse Andrée

Hon påpekade att också lånesidan undersöks.

Frustration hos kommunerna och näringsliv

Vid mötet framhöll Anders G Högmark (M), fullmäktigeordförande på Tjörn och tidigare riksdagsledamot, att man bör koncentrera resurserna i kommuner och hos näringslivet på trafikförbättringar inom STO-området och inte på orealistiska storprojekt som en Skagerrakbana på broar.

Ulrika Bokeberg chef för infrastrukturenheten på Västra Götalands-regionen uppgav att hon förstod frustrationen bland företagare och politiker i STO-regionen men att det inte finns några större objekt med i dagens vägplan för regionala vägar.

LÄS MER:Nu startar utredningen om Orustbron

LÄS MER:Efter tvist om färjetrafik – Tjörnföretag får avtal värt 200 miljoner

LÄS MER:Nya beskedet: Resecentrum kan försenas

ANNONS