Johnny vill kompostera – måste ändå skaffa brun tunna

I 30 års tid har familjens matavfall komposterats och blivit fin jordförbättring i trädgården. Nu måste Johnny Johansson i Svanesund skaffa en brun soptunna där allt matavfall ska lämnas.
– Vad är det för miljövinst i att en sopbil ska hämta mitt matavfall och sedan köra det många mil till en anläggning i Vänersborg?