Kajen i Ellös kan byggas ut – för att locka stora fartyg

Hallgrens kaj i Ellös, den enda djuphamnen i kommunen, kan bli än större för att kunna ta emot fler stora fartyg. Satsningen Orust kommun kan komma att göra har som mål att göra Ellös till ett center för blå näringar.