Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Henrik Lindh, kommundirektör vid Orust kommun, menar att det är viktigt att arbeta förebyggande med barn för att undvika problem då de blir ungdomar och unga vuxna.  Bild: Erika Olofsson
Henrik Lindh, kommundirektör vid Orust kommun, menar att det är viktigt att arbeta förebyggande med barn för att undvika problem då de blir ungdomar och unga vuxna. Bild: Erika Olofsson

Kommundirektören: ”Det gäller att fånga upp tidigt”

Tidiga insatser kan förhindra att ungdomar fastnar i ett narkotikamissbruk, det menar kommundirektör Henrik Lindh som säger att det gäller att arbeta förebyggande.
– Skolan är väldigt medvetna och fångar tidigt upp signaler om de märker att det finns någon problematik kring en elev.

Vikten av åtgärder gäller inte bara narkotika utan även för att i tid kunna upptäcka familjeförhållanden med andra typer av problem.

– Vi är medvetna om att det gäller att börja tidigt, att fånga upp barnen i ett tidigt skede och därför arbetar vi på bred front med det här, säger Henrik Lindh, kommundirektör vid Orust kommun.

Hembesök hos föräldrar

En sådan tidig satsning är mötet mellan nyblivna föräldrar och familjecentralen. Här finns pedagoger men även socialtjänstens familjebehandlare och sköterskor från barnavårdscentralen.

– Familjecentralen stärker föräldrarnas roll i ett tidigt skede. Många föräldrar är inte beredda på omställningen, de vet inte hur det är att vara föräldrar och där kan vi vara ett stöd.

Familjecentralen gör alltid ett hembesök hos nyblivna föräldrar.

– Det är ett sätt att naturligt skapa kontakt och samtidigt på ett mer naturligt och avslappnat sätt kunna prata med föräldrarna och ge dem chans att lyfta frågor som de kanske inte lyft vid ett besök i familjecentralens lokaler.

Även skolan snappar upp signaler kring elever som lever i någon form av utanförskap, menar Lindh.

– Det kan handla om att eleven har trassliga familjeförhållanden men kan även vara någon form av inlärningssvårighet eller språkstörning som gör att eleven kommer utanför. Vi har flera olika projekt i gång för att fånga upp dessa elever.

Var tionde elev har behov

Nyligen startades Klubb Busa. Det är en stödverksamhet för barn och unga som lever i en miljö där det finns missbruk, våld, krångel och trassel i familjen.

– Kanske var tionde elev har behov av någon form av stöd och hjälp utifrån sin situation.

Att det förekommer narkotika bland ungdomarna i kommunen, är något kommundirektören är fullt medveten om.

– Skolan arbetar förebyggande, men det finns en handel av narkotika ute i samhällena och den är vi medvetna om. Här är en samverkan mellan kommun och polis viktig för att komma till rätta med problemet.

Många ungdomar slåss dessutom mot en ökad psykisk ohälsa, något som enligt undersökningar blivit värre under pandemin. Det finns ungdomar i kommunen som inte får fäste i samhället och enligt kommundirektören är det av stor vikt att fånga upp dem och hjälpa dem komma till studier eller arbete.

– Det finns ungdomar som ramlar ur systemet, går ur grundskolan med betyg som inte tar dem in på gymnasiet eller så hoppar de av gymnasiet, de kommer inte vidare med studier. De som inte klarat av en gymnasieexamen följer vi upp tills de fyllt 20 år. Detta görs i en samverkan mellan skola och socialtjänst. Målet är att ingen ska hamna i ett utanförskap.

LÄS OCKSÅ: A-traktorförare utsatta i trafiken: ”Bilister pekar finger och tutar”

LÄS OCKSÅ: Ungdomarna önskar en plats där de inte stör med sina A-traktorer

LÄS OCKSÅ: Kurragömmajakt på unga förare svårare än anat


Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på ST-tidningen i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.