Kulturskolan på Orust kan bli avgiftsfri

En avgiftsfri kulturskola som integreras mer i skolans verksamhet. Det kan bli verklighet på Orust, men först ska frågan utredas.
– Jag har lagt förslaget att vi ska göra en översyn, få fram ett nytt arbetssätt för kulturskolan och på så sätt även underlätta för fler elever att kunna delta, säger Veronica Almroth (L), ordförande i utskottet för lärande.