Långa debatter om taxor drog ut på kvällen

En höjning av VA-taxan med 25 procent blev kvällens heta debattämne då kommunfullmäktige på Orust hade en rad taxor inför kommande år att besluta om. Flitigast i talarstolen var folkviljans Michael Relfsson som tyckte att frågan behövde utredas vidare.