Lotten fick avgöra vid kvällens omröstning i kommunfullmäktige

Omröstningarna avlöste varandra då kommunfullmäktige skulle göra val till styrelser och nämnder. Till oppositionsråd omvaldes, efter sluten omröstning, nuvarande oppositionsråd Lars Larsson (C).
– Jag tackar ödmjukast för förtroendet, säger Larsson.