Michael Relfsson vill att budgetbeslutet upphävs

Folkviljans tilläggsförslag till budgeten behandlades inte på rätt sätt. Det anser partiets gruppledare Michael Relfsson som valt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
– Jag vill att besluten förklaras ogiltigt och tas upp på nästa kommunfullmäktigemöte.