Mollösunds skola öppnas för barn med särskilda behov

På dagarna ska lokalerna fungera som skola för barn med behov av särskilt stöd vid undervisningen. På helgerna är samma lokaler korttidsboende för barn i behov av extra omsorg.
– Vi måste tänka på ett annat sätt, använda lokaler och personal bredare. Den här satsningen på barn med särskilda behov där lärandet och omsorgen samarbetar över gränserna är troligen unik i landet, säger Veronica Almroth (L), ordförande i utskottet för lärande.