Nu ska centrala Henån piffas upp

En rondell, ett kafé eller varför inte en strandpromenad? Nu ska området kring busshållplatsen och brohuset i centrala Henån snyggas till. Hur det ska se ut, det ska Orustborna själva komma fram till.

ANNONS

En gata intill en igenvuxen å, ett gammalt brohus och två broar. Området vid Södra Strandvägen i Henån är inte särskilt inbjudande, snarare ganska tråkigt.

Så hur kan Henån bli mer inbjudande? Ja, det ska Orustborna få tycka till om i projektet ”Våra rum” som kommunen tillsammans med Fyrbodal håller i.

Kan göras mer

– Projektet går ut på att se hur vi kan göra Henåns centrum lite trevligare. Vi har försökt att skapa trivsel med konst, blommor, bänkar och julbelysning men det kan så klart göras mer, säger kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S).

Projektet Våra rum är ett samverkansprojekt mellan kommun och region som ska locka Orustborna att tänka till och tycka till.

– Henån behöver piffas upp. Tyvärr kommer inga pengar med från regionen för att fullfölja idéerna men förhoppningen är att vi ska få fram många förslag som vi kan arbeta vidare med.

På måndag, den 21 november, hålls en workshop i Kulturhuset Kajutan och hit är alla intresserade Orustbor välkomna.

– Tanken är att vi under workshopen ska sätta fokus på hur Henåns entréer kan förbättras för att bli mer inbjudande. Vi kommer att fokusera på Henåns södra entré, området kring busshållplatsen och Brohuset.

Ån ska bli blickfång

Det finns redan ett antal projekt på gång i Henån för att utveckla orten på ett positivt sätt. Inom kort kommer två hus på Åvägen att rivas för att ge plats åt bostäder. Rivningen av bland annat Borgströms hus kommer att ske i vinter. Båtbyggarskolan som ligger vid busshållplatsen ska även den rivas, här ska det skapas en större pendelparkering. Fler publika ytor, gångstråk och park är planerat men även seniorboende och servicelokaler.

– Hela området vid Södra Strandvägen och Åvägen, där Henånån rinner mellan, kommer vi att se över. Ån ska skredsäkras och vi väntar på tillstånd från mark- och miljödomstolen för att få göra förstärkning och slänta av ån, säger Catharina Bråkenhielm.

Henånån ska lyftas fram och bli ett blickfång både för tillfälliga gäster och fastboende.

– Min förhoppning är att vi kan snygga upp runt ån på båda sidor, skapa mötesplatser i form av sittbänkar och även belysa området så att det blir inbjudande att vistas här.

På workshopen kommer representanter från Orust kommun att berätta om planerna, och kommunalrådet hoppas att Orustbor kommer för att berätta hur de ser på platserna i Henån idag och hur de kan förbättras.

– Ungdomar och företagare i kommunen har redan haft träffar där de arbetat fram förslag på hur de vill utveckla Henån. Jag hoppas att det finns ett stort intresse för denna workshop, ju fler förslag som kommer in, desto bättre.

LÄS MER:Nu ska båtbyggarskolan i Henån rivas

LÄS MER:Ny pir möter stigande havsnivåer

LÄS MER:Ny vägbro ska byggas i Henån

ANNONS