Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Ny översiktsplan ska tas fram: ”Kan inte göra museum av allt”

Låt gamla ladugårdar få byggas om till näringsverksamhet och bygg inte gång och cykelvägar på jordbruksmark. LRFs kommungrupp på Orust har lämnat in åsikter kring den nya översiktsplanen kommunen ska ta fram.
– Det går inte att göra museum av allt gammalt, säger Anders Halleröd, ordförande i kommungruppen.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Orust kommun pågår som bäst. En översiktsplan ska visa hur kommunen ska utvecklas och använda mark och vatten.

En del i arbetet med översiktsplanen är att samla in åsikter från markägare, föreningar, privatpersoner och boende i kommunen. Många har svarat på uppmaningen att tycka till, samhällsföreningar och lokala föreningar har sänt in skrivelser till kommunen med förslag på förbättringar. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har en kommungrupp på Orust som har sänt in en skrivelse där de lyfter den viktiga bebyggelsen i kommunen.

LÄS MER: Nya satellitbrunnar ska underlätta

– Det är en förutsättning att kunna ha djur, bedriva odling och skogsbruk, och att det finns tillgängliga jord- och skogsbruksmarker, säger Anders Halleröd, ordförande i kommungruppen.

Där ingen plog kan gå

Han menar att det är viktigt att undvika bebyggelse på brukningsbar jord- och skogsbruksmark. Ska det byggas nytt så föreslår LRF att det byggs på impediment mark. Det är mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk.

Det finns enligt LRF 5 508 hektar åker och 1 739 hektar naturbetesmark på Orust. Av dessa är 5 957 hektar gräsbevuxet vilket motsvarar 80 procent av den totala åker- och naturbetesmarken på Orust. På resterande 1 290 ha odlas till största delen spannmål.

– Det finns ett gammalt talesätt som säger ”Där ingen plog kan gå, där inte lie kan slå, där ska hus stå”. Det är en klok sammanfattning som väl speglar hur markerna ska användas.

LÄS MER: Anders Halleröd fick rätt om kanadagäss – får en miljon

LRFs kommungrupp vill gärna se att befintliga jordbruksfastigheter kan utvecklas och används till annan verksamhet än de ursprungligen var byggda för.

Företagare började hemma

– På 1960-talet försvann många gårdar, jordbruken lades ned, men det blev annan verksamhet i gårdarna i stället. Vi har flera exempel på företag som är verksamma i dag, som en gång började i en ladugård, Orust Schakt är ett exempel och även Ängö Schakt, samt ett antal rörfirmor och elektriker.

LRF vill att det i den nya översiktsplanen klart ska framgå att befintliga jordbruksfastigheter i framtiden ska kunna användas och utvecklas. De vill att det inte ska finnas hinder att bygga om eller till, eller komplettera befintliga ekonomibyggnader även om det inte bedrivs ett aktivt jordbruk.

– Istället för att samla alla företag på industritomter så måste vi låta småföretagare få driva sin verksamhet hemma i ladugården. Finns det lokaler på den egna fastigheten tycker vi att de ska kunna användas. Det går inte att göra museum av allt.

Orust kommun måste utvecklas, påpekar LRF, men samtidigt får inte det ske på bekostnad av jordbruksnäringen. Att vägarna håller en kvalitet som passar även jordbruksmaskiner ser de som en förutsättning.

Sunt förnuft viktigt

Ska det anläggas nya gång- och cykelvägar, önskar LRF att dessa byggs på redan befintliga, gamla, vägsträckningar för att undvika att värdefull brukningsbar mark förbrukas. Det samma gäller då det ska dras ledningar för energi, vatten och avlopp, här vill de se att all ledningsdragning planeras tidigt med berörda markägare.

– Vi vill lyfta fram med vår skrivelse att det är viktigt med samverkan mellan kommun och jordbruks- och skogsnäringen. Orust ska utvecklas men man får använda sunt förnuft när det görs, men sunt förnuft, det är svårt att läsa sig till.


Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på ST-tidningen i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.