PFAS kan finnas i varvsområde – länsstyrelsen agerar

Det kan finnas PFAS vid ett äldre varvsområde på Orust. Länsstyrelsen ska undersöka 40 områden i länet, provtagningar kommer att göras inom ett område på västra Orust.
– Om vi hittar PFAS får vi göra bedömningen hur vi ska gå vidare, säger Anneli Kylén, länsmiljöingenjör vid miljöskyddsavdelningen hos länsstyrelsen.