Politiken vill skynda på modulboende för hemlösa

Orust kommun tar nu nästa steg i planerna på modulboende för hemlösa. Beslut har nu fattats om att påbörja projektering och genomföra byggandet, en satsning som kommer kosta tre miljoner kronor.
– Vi vill komma igång med projekteringen i år och färdigställande under nästa år, eller ännu tidigare om det går, säger Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ordförande i utskottet för omsorg.