Samfällighetsföreningen tar strid för vatten och avlopp

Är det skäligt att ta ut full va-avgift av fastighetsägarna på Käringön när anläggningen redan finns och fastighetsägarna tidigare betalat till stat eller kommun? Den frågan ställer Anders Manheden, ordförande i Käringöns samfällighetsförening.
– 95 procent av fastighetsägarna har redan betalat anläggningsavgift, menar han.