Tvets förskola kan läggas ned

Det föds för få barn på Orust. Antalet tomma platser vid de kommunala förskolorna blir allt fler. Tvets förskola kan komma att stängas på grund av brist på barn.
– Vi ska säga upp avtalet för Tvets förskola för att omförhandla med fastighetsägaren, säger Veronica Almroth (L), ordförande i utskottet för lärande.