Var fjärde kompost på Orust har brister – eller finns inte

Var fjärde kompost inom kommunens renhållningsområden har brister, eller visade sig inte existera trots att den var anmäld. Det visar den sammanställning som gjorts efter höstens inspektion av varmkomposter.
– En brist kan vara att vi faktiskt inte kunde hitta den vid tillsynen, säger Linda Börjesson, utredningsadministratör vid miljöenheten.