”Vi har gjort en turnaround och fått Orust på fötter”

Orustbron ska stå klar 2028, det är Anders Arnell (M) övertygad om.
– Jag har hela tiden drivits av tänket att saker ska bli gjorda här och nu, vi måste få verkstad i grejorna.

ANNONS

Det är inte svårt att förstå varför Anders Arnell väljer att träffas vid hemmet på Krokön i Tuvesvik. Utsikten från uteplatsen vid lägenheten är hänförande. Här kan han blicka ut över Gullholmen och Islandsberg. Hit flyttade han och Martha för tre år sedan, de lämnade då hans föräldrahem i Slussen.

– Vi stormtrivs här. Jag har alltid seglat och älskar havet. I de här farvattnen körde min släkting sjökapten Olsson sina båtar, så vi har viss koppling hit sedan tidigare.

Politiskt intresserad har han varit hela livet, men han gick med i politiken på Orust på allvar under förra mandatperioden. 2009 valdes han, då som relativt okänd moderat, in som ordförande för revisionen. Sedan valet 2014 har han varit engagerad främst i samhällsutvecklingsfrågor, först som vice ordförande i samhällsutskottet och de senaste åren som ordförande i utskottet.

Vilka är era viktigaste valfrågor?

– Vi arbetar för en fortsatt sänkt skatt, ytterligare en krona vill vi sänka med om ekonomin tål det. All fokus har satts på ekonomin under mandatperioden. Vi kommer även arbeta hårt för en Orustbro. Jag är optimistisk och tror att den står klar 2028. En tredje viktig fråga som vi arbetat med är översiktsplanen och bygglov. Vi genomför bostadsförsörjningsprogrammet där byggnationer koncentreras till samhällen och inte landsbygd.

Samhällsutskottet valde att inte gå vidare med ekobyn i Krossekärrs önskan om utbyggnad av byn med lägenheter och gemensamhetshus. Anledningen är att samhällena måste förtätas, menar Arnell.

– Orust har en stor obalans i befintlig bebyggelse och vi har ett stort inslag av fritidshus. De obalanserna försöker vi nu ändra genom att försöka koncentrera bostäder till tätorterna Henån, Svanesund, Ellös och Varekil.

Varför stoppar ni möjligheterna att bygga lantligt?

– Vi stoppar inget men mitt i skogen är inte lämpligt att bygga anser jag. Det behövs väg, vatten och avlopp till ett boende. Det ska dit skolskjutsar och i andra fall behövs hemtjänst. Det är dyrt och ingen bra lösning att bygga långt från allt annat. Vi vill inte ha nya bostadsområden på landsbygden. Det måste till en strategi, det går inte att låta alla bygga var som helst. Den som vill bo lantligt kan köpa ett befintligt hus på landsbygden. Vi satsar mycket på att göra det möjligt för sommarstugeägare i vissa områden att bygga om till året runt-standard så de kan bo här året om.

Vad har ni gjort under mandatperioden?

– Vi har gjort en turnaround och fått Orust på fötter både då det gäller ekonomi och verksamhet. Vi har varit tydliga med vår politiska inriktning, majoriteten har fungerat bra och vi har haft ett starkt ledarskap. Vi har startat upp ett stort detaljplanarbete för att göra det möjligt för fler att flytta hit, vi har styrt upp omsorgen och bygglovssidan.

Hur skiljer sig Moderaterna från övriga partier på Orust?

– Vi är resultatinriktade. Jag har hela tiden drivits av tänket att saker ska bli gjorda här och nu, vi måste få verkstad i grejorna. Moderaterna på Orust svamlar inte utan vi levererar och ser till att saker blir gjorda. Vi tycker om att trycka på on-knappen och sätta fart på detaljplaner och strategier så vi får utveckling och inflyttning till ön.

Anders Arnell, Moderaterna

Ålder: 72 år.

Bor: Tuvesvik.

Familj: Fru, barn och barnbarn.

Yrke: Civilekonom, tidigare bankdirektör och vd.

Intresse: Segling, arkitektur, natur, hundarna Kurre och Majsan, konst.

Största last: Har inga direkta laster men älskar Klädesholmens svartvinbärssill. ”Måste alltid ha en burk i kylen”.

Började med politik: På Lidingö på 1970-talet, först i Folkpartiet för att han gillade Per Ahlmark men bytte sedan till Moderaterna. På Orust blev han politiskt aktiv 2009.

LÄS MER:Nu startar utredningen om Orustbron

LÄS MER:Flera hundra bäddar – 1 700 kvadratmeter stort hotell kan komma att byggas i Tuvesvik

LÄS MER:Färjeläge på Lyr utan toa – nu har boende tröttnat på kisspauser i diken och buskar

ANNONS