Viktigt att räkna rätt när kuverten öppnas

3 500 kuvert öppnades i Röra östra efter att vallokalen stängt. Först räknades de gula rösterna, till riksdagen, därefter kommunvalet och sist regionen.

ANNONS

Det lät nästan som att ett gäng möss sprang på borden. Det rasslade och prasslade då rösträknarna satt med de förseglade kuverten på bordet framför sig. 1146 personer hade valt att besöka Röra Östras vallokal. Nästan lika många hade valt att rösta i samtliga tre val, så de åtta rösträknarna fick öppna närmare 3500 kuvert. Röra Östra är den näst största valkretsen på Orust.

– Vi hade 1534 röstberättigade i kretsen så valdeltagandet har varit riktigt bra, säger Elisabet Martinsson, ordförande för kretsen.

Avprickade i röstlängden

Hon är en erfaren ordförande, har varit med i valsammanhang sedan 2004. Vice ordförande i kretsen, Alice Österman, har än fler val att räkna in, hon har arbetat med valen från 1995. Alice ansvarade efter röstlokalen stängt för att kontrollräkna alla avprickade i röstlängden. Denna summa stämdes sedan av med andelen kuvert på bordet.

ANNONS

– Å då gäller det att summan blir samma, säger Alice med ett skratt.

Med flinka fingrar räknades kuvert efter kuvert. Först ut var de gula valsedlarna, till riksdagen. Därefter följde räkningen till kommunval och sist regionval.

Rapporterar till Länsstyrelsen

– När vi räknat och kontrollräknat ringer vi in till Länsstyrelsen och rapporterar resultatet. Därefter ringer vi till valnämnden i kommunen och ger samma rapport. När alla röster är räknade ska vi sedan åka till kommunhuset och lämna allt till valnämnden, säger Elisabet.

En lång dag och sen kväll hade rösträknarna framför sig, men inga sura miner fanns vid bordet.

– Det är lite att pilla med men samtidigt är det riktigt roligt.

ANNONS