Christians lösning på trafikproblemen – byggde bro för barnen

Sedan jordskredet på E6 trängs lastbilarna med skolbussarna och skolbarnen på väg 650 i Ucklum. Tvåbarnspappan Christian Ottosson byggde en egen bro över ett dike för att göra vägen till busshållplatsen säkrare för sina barn.
– Grannen flyttade bak staketet också så att de inte behöver gå så nära vägen, säger han.