Fler besökare på Stenungstorg sedan Normal öppnade

Besöksfrekvensen har ökat med tio procent på Stenungstorg sedan den nya butiken öppnade i centrala delen av gallerian.
– Speciellt kan vi se att de yngre fullkomligt älskar Normal, säger Carina Erlandsson, centrumchef för Stenungstorgs köpcentrum.