Flera partier tvekar om resecentrum

Nedläggningen av Ucklumskolan av besparingsskäl har väckt liv i frågan om det är ekonomiskt försvarbart att satsa hundratals miljoner på ett nytt resecentrum. ST-tidningen har ställt frågan till Stenungsunds samtliga oppositionspartier om hur de ser på det. Och det finns en tilltagande tveksamhet.