Flera politiker kritiska till att lägga ned Ucklumskolan

Det finns ett stor politiskt motstånd mot en nedläggning av Ucklumskolan. Centerpartiets Linda-Maria Hermansson är en av de som är kritiska till besparingen.
– Jag är trött på att det alltid är landsbygdsborna som får försämrad service och som ska betala när det är kärvare tider.