Föräldern: ”Går ut över helt oskyldiga elever”

Efter att Stenungskolan förra läsåret hade stora problem med skadegörelse och elevutlösta brandlarm togs ett beslut om hur man skulle finansiera problematiken; pengar skulle dras från budgeten för rastaktiviteter och niornas avslutningsmiddag, de så kallade frivilliga aktiviteterna. Kollektiv bestraffning som kan leda till kamratuppfostran, menar en förälder som berättar om sin niondeklassares frustration över att andras skadegörelse kan gå ut över deras avslutningsmiddag. Men rektorn på skolan säger att man inte behövt dra några pengar från niornas budget – och inte heller ser han att det kan bli aktuellt i år.

Redan kund? Logga in här