Frossa i bilder från Stenungsbadens 60 år

Stenungsbaden är vida känd och under många år också älskad som regionens största nöjespalats. Men hotellet har också varit en betydande arbetsplats med omkring 200 anställda årligen. Eller som någon uttryckte det i en Facebookgrupp för de som jobbat på hotellet:
”Där har väl hela STO-befolkningen jobbat!”