Werna Nordkvist bor nu på ett korttidsboende i Stenungsund efter att ha vistats på sjukhus i sex dagar.
Werna Nordkvist bor nu på ett korttidsboende i Stenungsund efter att ha vistats på sjukhus i sex dagar. Bild: Mattias Modéen

Hamnade på akuten efter covidspruta

Werna Nordkvist i Ucklum var skeptisk till att ta vaccin mot covid redan från början. Men hon lät sig övertalas. Mindre än ett dygn efter att hon tagit vaccinet hamnade hon på akuten med hög feber och syrgas.

ANNONS
LocationUcklum, Stenungsund|
|

– Att ta vaccinet är det dummaste jag gjort i hela mitt liv. Jag föll för trycket, men kommer aldrig i helvete att ta någon mer spruta, säger hon.

Werna Nordkvist är 77 år och i riskzon att få svår covid, eftersom hon har Parkinsons sjukdom. Men hon är ändå inte sämre än att hon fortfarande jobbar. Hon är programledare på deltid på Radio 88, som har studio i Sävedalen.

– Nu under corona har jag mestadels varit i sändning via min mobil hemifrån, men jag brukar köra ner till studion varje onsdagsmorgon och var där senast bara någon dag innan jag blev vaccinerad, berättar hon.

ANNONS

Blev dålig på kvällen

Hon berättar att hon fick sin spruta klockan 11.40, fredagen den 16 april. Hon satt kvar en kvart på vårdcentralen som är brukligt att göra när man fått vaccin.

– Jag kände ingenting då, men på kvällen började jag bli dålig. När jag skulle gå upp och kissa på natten var jag jättesvag i benen och när jag skulle gå tillbaka från toaletten kunde jag inte resa mig. Jag föll ihop på golvet och slog i huvudet.

Eftersom hon har Parkinsons sjukdom hade hon en larmdosa om halsen sedan tidigare och tryckte på larmet för att hjälp. Anställda inom hemtjänsten kom och hjälpte henne till hennes fåtölj utanför toan.

40 graders feber

Men Werna Nordkvist kände sig fortfarande inte bra. Ett par timmar senare tryckte hon på larmdosan igen och ringde samtidigt sin dotter. Larmpersonalen tillkallade ambulans och med närmare 40 graders feber, dånande huvudvärk och låg syresättning fick hon syrgas.

På sjukhuset lades hon in på akuten, där man konstaterade att hennes puls var låg.

– Jag fick syrgas hela den dagen och blev sedan kvar på sjukhuset i sex dygn, berättar hon.

Är du säker på att det här beror på vaccinet?

– Jag kan inte tro något annat, eftersom det här hände precis efter att jag tagit sprutan.

Vad sa personalen på sjukhuset?

– De säger inte så mycket, eftersom de har sekretess. Men de sa jag inte var ensam om att ha råkat ut för detta. Läkaren på sjukhuset rådde mig att absolut inte ta någon mer spruta.

Vilket vaccin fick du?

– Jag fick Astra Zenecas vaccin.

Vad vill du säga till dem som ger vaccin eller står i tur att få vaccin?

– De som tar vaccin ska vara försiktiga och lusläsa om alla eventuella biverkningar och ta reda på så mycket som möjligt och berätta om man har underliggande sjukdomar. Det var ingen som talade om för mig att jag skulle göra det och jag tycker inte heller att sjukpersonalen ska behöva tala om det. Läkemedelsbolagen borde istället testa sina vaccin ordentligt i minst ett år innan man släpper dem.

– Sedan tänker jag på alla svaga som kommer i kläm och inte säger något. Jag kan svara för mig och är bara så frustrerad och förbannad över situationen.

Werna Nordqvist säger även att hon blir upprörd när hon ser vaccinexperter uttala sig i TV om att man ska ta det vaccin man erbjuds.

– Det står medicinare där och pratar och upplyser om att nyttan med att ta vaccin överväger riskerna och att ingen över 65 år har fått blodpropp. Jag fick inte det, men fick andra svåra biverkningar. Jag tycker att det känns alldeles fel.

Klarar sig inte själv

Werna Nordqvist klarar sig fortfarande inte själv, trots att det nu gått två veckor sedan hon fick sin vaccinspruta.

– Jag bor på ett korttidsboende i Stenungsund, där jag fick en plats efter många om och men och en ordentlig fajt med vårdansvariga på kommunen. Att jag idag är på ett korttidsboende är tack vare läkaren på Kungälvs sjukhus, rehabpersonalen där och min dotters ståndaktighet, som förklarade min situation och sa att jag inte kan bo i ett hus som inte är anpassat efter min situation. Idag kan jag ta mig fram korta sträckor med hjälp av ett gåbord, men mer än så är det inte.

När Läkemedelsverket, som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, hör om historien vill de inte kommentera enskilda fall eller om vaccinet kan ha orsakat Werna Nordqvists situation.

De svarar på frågor via mejl.

– Det är naturligtvis beklagligt att hon har mått dåligt och fortfarande har det besvärligt, skriver Karin Vernemyr, som är gruppchef på avdelningen för läkemedelssäkerhet.

Har ni hört om liknande händelser tidigare kring den pågående vaccineringen? Om ja, hur vanligt är det?

– Feber och huvudvärk är vanliga eller mycket vanliga biverkningar för de tre godkända vaccinerna mot covid-19 som används i Sverige. En mycket vanlig biverkning kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare och en vanlig biverkning kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.

Karin Vengemyr är gruppchef på avdelningen för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.
Karin Vengemyr är gruppchef på avdelningen för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket. Bild: Läkemedelsverket

Kan man vara säker på att det är vaccinet som orsakat det som hänt Werna Nordkvist?

– Jag kan tyvärr inte kommentera ett specifikt fall.

Kan hennes sjukdom eller ålder ha spelat in i hur hon påverkades av vaccinet?

– Jag kan tyvärr inte kommentera ett specifikt fall.

Ska man ta en andra spruta om man råkat ut för det här?

– Den dialogen behöver man ha med behandlande läkare för att göra en individuell risk/nytta-bedömning.

Överväger nyttan med att ta vaccin alltid risken med att bli sjuk?

– I säkerhetsövervakningen för alla läkemedel, inklusive vacciner, ingår det att bland annat utreda okända misstänkta biverkningar. Om information kommer fram som ändrar nytta/riskbalansen negativt så får inte läkemedlet finnas kvar på marknaden.

Just nu är Astra Zeneca stoppat för personer under 65 år. Kommer det att vara fortsatt stoppat?

– Det är en fråga för Folkhälsomyndigheten.

Varför är det stoppat för personer under 65 år, men inför för personer över 65 år?

– Det är en fråga för Folkhälsomyndigheten.

Vill ni säga något till den här kvinnan som blivit sjuk eller andra som står i tur att ta vaccin? Hur ska till exempel de som ännu inte fått vaccin tänka inför sin vaccinering?

– Det som är viktigt att känna till är att de vacciner mot covid-19 som är godkända i Sverige ger ett gott skydd mot en potentiellt allvarlig sjukdom. Är man orolig och har frågor kan man kontakta sin läkare. Om man har mer generella frågor kan man få svar bland annat hos oss på Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Finns det några uppgifter på hur många som fått biverkningar av de olika vaccinerna? Och i så fall vad är det för biverkningar som räknas in i statistiken? (Lättare, som är mer vanliga eller är det svårare biverkningar som räknas in i statistiken?)

– Alla rapporter om misstänkta biverkningar som kommer till Läkemedelsverket registreras, handläggs och skickas avidentifierade till den europeiska databasen för misstänkta biverkningar. På Läkemedelsverkets hemsida finns statistik över registrerade och handlagda rapporter.

Det nämndes tidigare i veckan om 10 döda kopplat till Astras vaccin i flera olika riksmedier. Stämmer de uppgifterna?

– Det har inkommit 13 rapporter om misstänkta biverkningar med dödsfall efter vaccination med Astra Zenecas vaccin. Det finns i nuläget inget etablerat orsakssamband mellan vaccinet och dödsfallen, om man bortser från två fall med blodproppar och låga nivåer av blodplättar.

Fotnot: Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt vaccinering med Astra Zenecas vaccin för personer över 65 år, men vaccinering med Astra Zenecas vaccin är stoppad för personer under 65 år med hänvisning till mycket sällsynta fall av blodproppar och låga nivåer av blodplättar.

Misstänkta biverkningar

Antalet inrapporterade misstänkta biverkningar av de tre olika vacciner som används mot covid-19 till Läkemedelsverket per den 21 april 2021:

• Totalt har det inkommit och registrerats 24 580 rapporter enligt följande.

• Vaxzevria (Astra Zeneca) 17 541 fall (Av totalt 584 000 vaccinerade individer).

• Comirnaty (Pfizer/BioNtech) 7 024 fall (Av totalt 1 259 000 vaccinerade individer).

• Covid-19 Vaccine (Moderna) 1 475 fall (Av totalt 168 000 vaccinerade individer).

• Den klart vanligaste inrapporterade misstänkta biverkningen är feber: Vaxzevria (11 575), Comirnaty (2 288), Covid-19 Vaccine (571).

• Näst vanligast är huvudvärk: Vaxzevria (8 934), Comirnaty (2 062), Covid-19 Vaccine (399).

• Frossa, trötthet och muskelvärk är inte heller helt ovanligt i rapporterna.

Källa: lakemedelsverket.se

ANNONS