Hogias vd Bert-Inge Hogsved öppnar symboliskt dörren för Sofia Westergren som lämnar jobbet som riksdagsledamot och går tillbaks till näringslivet.
Hogias vd Bert-Inge Hogsved öppnar symboliskt dörren för Sofia Westergren som lämnar jobbet som riksdagsledamot och går tillbaks till näringslivet.

Hogia blir stiftelseägt – och värvar från riksdagen

En stiftelse som skapas av ägarna Bert-Inge och Åse Hogsved kommer att ta över aktiemajoriteten i Hogia – ett av Bohusläns största företag med över 600 anställa. Samtidigt rekryteras nuvarande riksdagsledamoten Sofia Westergren (M) till styrelsen från hösten 2022.

ANNONS
|

Det här förklarade Bert-Inge Hogsved, vd i moderbolaget Hogia AB, när han på tisdagen presenterade Sofia Westergren som ny medarbetare och ledamot i styrelsen i den stiftelse som ska äga majoritet av Hogia.

– Det känns verkligen spännande men jag kommer att fullfölja riksdagsmandatet till nästa höst efter valet. Sedan får andra ta över. Vad jag ska göra på Hogia är ännu inte helt klarlagt men jag ska medverka och delta i verksamheten som alla andra, säger hon.

Bert-Inge Hogsved berättar att han och hustrun Åse Hogsved ska överföra sina aktier till stiftelsen som därmed på sikt kommer att äga majoriteten av företaget och få en egen styrelse.

ANNONS

– Vi har hittills inte kommit speciellt långt i stiftelsebildandet eftersom flera av de aktieägare som finns i Hogia har motarbetat bildandet. Det har i den tvist som fortfarande pågår mellan oss och sönerna varit en punkt där sönerna menat att deras aktier blir värdelösa om en stiftelse bildas och att de kan inte sälja sina aktier fritt. Nu har styrelsen i Hogia fattat beslut att hembudsklausulen för aktierna försvinner och därmed är sönerna fria att sälja sina aktier (30 procent) till vem som helst. Samtidigt kan vi nu bilda stiftelsen och gå vidare i den delen.

Bert-Inge Hogsved säger att man inom Hogia-ledningen väntade sig att sönerna skulle protestera mot att hembudsklausulen för aktier slopades men så skedde inte inom angiven besvärstid och därmed kan Bert-Inge Hogsved och Åse Hogsved fortsätta att bygga upp stiftelsen som majoritetsägare i företaget.

– Ett av skälen till att stiftelsen bildas och tar över ägandet på sikt är att vi vill undvika att splittra företaget och kunna bevara verksamheten lokalt i Stenungsund. Stiftelsen har ett startkapital på 1,5 miljoner och har som gåva fått 160 aktier av mig och Åse som en start, säger Bert-Inge Hogsved.

– Vi siktar nu att få in kompetenta styrelseledamöter i stiftelsen och här är rekryteringen av Sofia Westergren en sådan. Hon har erfarenhet från andra delar av samhället, har en entreprenörsanda och kan mycket, inte minst inom området infrastruktur och transporter.

Sofia Westergren ser fram emot det nya jobbet.

– Jag ser det som mycket spännande att få medverka i Hogia och utveckla företaget vidare. Jag hoppas att mina erfarenheter kan vara till nytta när jag väl börjar där.

ANNONS