Hogia-sönerna överklagar i familjestriden

Striden om ifall programvaruföretaget Hogia i Stenungsund ska likvideras eller inte fortsätter, detta sedan de bägge sönerna beslutat att överklaga den tingsrättsdom som friade företaget och avvisade kravet på likvidation.

Redan kund?Logga in här